Pro spotřebitele

Sdružení obrany spotřebitelů

Vážení spotřebitelé, na těchto stránkách budete nacházet rady týkající se reklamací, kvality resp. testů zboží a různých konzultací v oblasti ochrany práv spotřebitele. Jednotlivé články či odkazy budou rozděleny ve složkách dTEST a Sdružení obrany spotřebitelů. 

V současné době převzal aktivity i webové stránky Sdružení obrany spotřebitelů časopis dTest. Informace je možné najít na portálu spotrebitele.dtest.cz.

Ochrana spotřebitele - odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu.

dTEST

dTEST

 

Sdružení obrany spotřebitelů

Posláním Sdružení obrany spotřebitelů je především obhajoba spotřebitelských práv.

 

Konzultace pro spotřebitele

Vážení občané, oznamujeme Vám, že živnostenský odbor Městského úřadu poskytuje poradenství pro spotřebitele.