Pro velký zájem chtějí strážníci pokračovat ve značení kol pomocí syntetické DNA

IMG_2059.JPG Před 2 lety zavedli strážníci v Uherském Hradišti novou metodu prevence krádeží jízdních kol. Bicykly, ale třeba i invalidní vozíky občanů začali městští policisté značit forenzním značením - okem neviditelnou syntetickou DNA. Protože však byla drahá technologie do konce roku 2019 vyčerpána a na nové zájemce o označení kola by se letos již nedostalo, požádala městská policie znovu o dotaci.

„Protože zájem o značení jízdních kol syntetickou DNA ze strany občanů města trvá, rozhodli jsme se v jeho realizaci pokračovat i nadále,“ oznámil velitel strážníků Vlastimil Pauřík. Novinkou v projektu bude rovněž pořízení softwaru Bike Guard, který představuje místní registr, umožňující přenesení veškerých dat registrace do národního registračního systému REFIZ (registr forenzního identifikačního značení).

Forenzní značení kol za pomoci syntetického kódu DNA představuje silný nástroj při ochraně majetku a při jeho jednoznačné identifikaci. "Nezáleží na tom, zda došlo ke ztrátě nebo odcizení, podstatné je, že je vysoká šance návratnosti označeného jízdního kola," vyzdvihl velitel Pauřík.

Značení jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, je určeno výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Uherské Hradiště a tuto službu poskytuje město Uherské Hradiště zdarma. Samotné značení provádějí proškolení strážníci přímo v sídle Městské policie Uherské Hradiště.

Projekt je poměrně nákladný, na nákup speciální barvy a softwaru potřebuje městská policie 27 tisíc korun. Věří však, že bude se svou žádostí o dotaci od Ministerstva vnitra úspěšná a že bude moci ve značení kol pokračovat. „Když peníze od ministerstva dostaneme, chtěli bychom označit až 200 dalších kol,“ slíbil Pauřík

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz