Pro volby do zastupitelstva města podalo své kandidátky 10 subjektů

IMG_9223.JPG V úterý dne 19. 7. 2022 v 16.00 hodin vypršela lhůta pro podání kandidátních listin pro volby příslušnému registračnímu úřadu.

Registračnímu úřadu v Uherském Hradišti (Městský úřad Uherské Hradiště) bylo v zákonném termínu doručeno 10 kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva města Uherské Hradiště. Celkem přijal Městský úřad Uherské Hradiště, jako registrační úřad, 120 kandidátních listin  pro volby do zastupitelstev 37 obcí správního obvodu Uherské Hradiště (oproti předchozím volbám do zastupitelstev obcí v roce 2018 se samostatně registruje město Hluk). 

Do pondělí 25. 7. 2022 registrační úřad přezkoumává podané kandidátní listiny. Do tohoto data mohou zmocněnci volebních stran provádět v kandidátních listinách změny, doplňovat je či měnit pořadí jednotlivých kandidátů. Lhůta pro odstranění případných závad na kandidátních listinách končí v pondělí 1. 8. 2022. Do 6. 8. 2022 registrační úřad vydá rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině, rozhodnutí o registraci nebo rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny.

Volby do zastupitelstev obcí proběhnou ve dnech 23. a 24. 9. 2022.

-JP-