Proběhla diskuze o vlivu ZEVO na životní prostředí

ZEVO-UH-vizu-03_u.jpg V úterý 31. října odpoledne se v aule Gymnázia Uherské Hradiště konalo veřejné projednání dokumentace EIA o vlivu modernizace teplárny v Mařaticích na životní prostředí, a to především chystaného zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO).

Prezentace výsledků studie a diskuze s občany trvaly přes dvě hodiny. Diskuzi řídil Ing. Pavel Kulička, vedoucí oddělení hodnocení ekologických rizik Krajského úřadu Zlínského kraje.

Do diskuze se zapojili především občané, kteří bydlí blízko teplárny, a Mgr. Jakub Grós za občanská sdružení Čisté Hradiště a Hradišťská kasárna. Jednání se zúčastnil i Ing. Josef Gresl, který na výsledky dokumentace o vlivu ZEVO na životní prostředí, jako státem autorizovaný odborník, vypracuje nezávislý posudek, a mimo jiné posoudí názory na budoucí vlivy teplárny na životní prostředí, na kterých se diskutující a zpracovatel dokumentace neshodli. Například otázku, zda teplo vypouštěné ze ZEVO do ovzduší ovlivní, nebo neovlivní mikroklima v okolí teplárny.

„Oceňuji věcný a odborný přístup kolegy Gróse k diskuzi a věřím, že i díky jeho snaze bude vliv spalovny na životní prostředí co nejmenší,“ řekl Ing. Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště, který se veřejného projednání také zúčastnil.

Výsledné stanovisko k posuzování vlivu modernizace teplárny na životní prostředí by měl Krajský úřad vydat na základě posudku Ing. Gresla zhruba za tři měsíce. Další a finální posouzení vlivů na životní prostředí bude provedeno v rámci procesu, ve kterém bude společnost CTZ, s.r.o., žádat o vydání integrovaného povolení k provozu ZEVO. Do něj se budou moci zapojit i zastupitelé města.

Podle harmonogramu modernizace by teplárna Mařatice měla ukončit spalování uhelného hruboprachu a přejít na spalování plynu v roce 2024. Zařízení na energetické využití odpadů chce společnost CTZ uvést do provozu v roce 2028, tedy o dva roky dříve, než vstoupí v platnost zákaz skládkování komunálního odpadu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz