Profil města

„Profil města“ poskytuje ucelený přehled o jednotlivých složkách života města. Obsahuje mimo jiné komplexní údaje o obyvatelstvu, bydlení, místní ekonomice a hospodaření města, infrastruktuře, životním prostředí a informace z mnoha dalších oblastí.

 
PROFIL MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ.pdf

  • Analytická část Programu rozvoje města Uherské Hradiště schválená v prosinci 2017 zastupitelstvem města.

pdf.png Vlastivědný profil města Uherské Hradiště, soubor typu pdf, (1,76 MB)

  • Populárně naučný dokument "zeměpisného" typu zpracovaný kolektivem autorů v roce 2016.