Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ DO ROKU 2030 představuje strategický rámec rozvoje města v uvedeném časovém horizontu. Formuluje rozvojovou vizi města, definuje základní směry rozvoje, realizační cíle a konkrétní opatření a aktivity. Dokument se skládá z PROFILU MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a NÁVRHOVÉ ČÁSTI (vize, rozvojové oblasti, realizační cíle, opatření a aktivity).

PROFIL MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ.pdf

NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DO ROKU 2030.pdf

Dokument byl vypracován v období let 2016 až 2017 za účasti odborné i široké veřejnosti pod vedením Řídící skupiny pro tvorbu Programu rozvoje města. Profil města vypracoval Realizační tým. Návrhovou část (vize, rozvojové oblasti, realizační cíle, opatření a aktivity) formulovaly příslušné pracovní skupiny moderované odborným konzultantem ze společnosti GaREP, spol. s r.o. Brno.

Finální dokument schválilo Zastupitelstvo města Uherské Hradiště v prosince 2017.

 

 


Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz