Program na podporu aktivit pro mládež a vzdělávání

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2019 dotační program na podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání.

Bližší informace poskytne:

  • Ing. Petra Křiváčková
  • odbor kultury, školství a sportu
  • tel.: 572 525 603
  • e-mail: petra.krivackova@mesto-uh_cz

 

Související dokumenty: