Program na podporu aktivit pro mládež a vzdělávání

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro I. pololetí roku 2023 dotační program na podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání.

Bližší informace poskytne:

  • Ing. Ivana Pavelová
  • odbor kultury, školství a sportu
  • tel.: 572 525 607
  • e-mail: ivana.pavelova@mesto-uh_cz

 

Související dokumenty:

Přehled poskytnutých dotací

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Pavelová

T: 572 525 607
E: Ivana.Pavelova@mesto-uh_cz