Program regenerace městské památkové zóny

Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny.

pdf.png Program regenerace MPZ, soubor typu pdf, (1,82 MB)

 

Podmínkou pro získání dotace je zejména zpracovaný a schválený program regenerace, územně plánovací a dokumentační připravenost, podíl rozpočtu města věnovaný na záchranu památek a další aktivity. 

 • Program regenerace MPZ Uherské Hradiště - schválen usnesením městského zastupitelstva dne 8. prosince 1992
 • první aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva dne 22. srpna 1995.
 • druhá aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva č. 76/VII ze dne 7. prosince 1999
 • třetí aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva č. 227/16/Z/2008I ze dne 8. prosince 2008
 • Čtvrtá aktualizace - schválená usnesením zastupitelstva města ze dne 20. června 2011, číslo usnesení 74/5/ZM/2011

Program regenerace MPZ Uherské Hradiště je souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně a zachování historicky nejcennějších částí města a k jejich revitalizaci.

 Hlavními cíli programu jsou:

 1. neodkladné práce na záchranu ohrožených objektů a souborů,
 2. obnova systémů technické infrastruktury,
 3. podněcování oprav, rekonstrukcí a pravidelné údržby,
 4. usměrňovaní způsobů využití objektů,
 5. péče o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí a zachování historického charakteru města,
 6. rekonstrukce a úpravy vnějších prostranství, ulic, náměstí a parků včetně jejich vybavení drobnou architekturou,
 7. zřizování dopravně zklidněné a pěší zóny,
 8. zastavení vylidňování MPZ,
 9. osvěta podněcující zájem obyvatel podílet se na regeneraci,
 10. budování informačního systému o území a památkách
 11. zvyšování podílu a zájmu města na záchraně památek
 12. věcná a časová koordinace regeneračního procesu.

V dokumentu je k nahlédnutí pátá aktualizace  schválená zastupitelstvem města 7. prosince 2015.