Program rozvoje města

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030 jako výchozí strategický dokument schválilo zastupitelstvo města 5. prosince 2017. Dokument byl následně rozpracován do střednědobého Akčního plánu, který zastupitelstvo projednalo a schválilo 18. června 2018.

Program rozvoje města Uherské Hradiště do roku 2030

 

Akční plán Programu rozvoje města Uherské Hradiště 2019 -2024