Projednávané územní plánovací dokumentace obcí

Návrh Územního plánu Staré Hutě ke společnému jednání

starehute_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Staré Hutě. Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

 

Návrh Územního plánu Buchlovice ke společnému jednání

buchlovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Buchlovice. Územní plán je pořizován s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona.

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hostějov v uplynulém období 2018-2022

hostejov_thumbnail2.PNG.jpg Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hostějov v uplynulém období 2018-2022. Návrh Zprávy o uplatňování obsahuje rovněž pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Hostějov.

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Medlovice v uplynulém období 2017-2022 a návrhu Zadání ÚP Medlovice s prvky regulačního plánu (nový ÚP)

medlovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Medlovice v uplynulém období 2017-2022. Souběžně s tím probíhá i projednání návrhu Zadání nového Územního plánu Medlovice s prvky regulačního plánu.