Projednávané územní plánovací dokumentace obcí

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jankovice ke společnému jednání

jankovice_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme společné jednání o návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Jankovice.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021

zlamanec_thumbnail.PNG Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Zlámanec v uplynulém období 2017-2021. Návrh Zprávy o uplatňování obsahuje rovněž pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Kunovice k veřejnému projednání

kunovice_thumbnail.png Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Kunovice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 20. září 2021 v 16.00 hodin v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr s.r.o, Panská ul. 25 (společenský sál objekt B) v Kunovicích. Změna č. 1 Územního plánu Kunovice je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Mistřice k veřejnému projednání

mistrice_thumbnail_brukotu-mapy.cz.PNG Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Mistřice s jeho odborným výkladem, které se uskuteční ve středu 28. července 2021 v 10.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mistřicích. Změna č. 1 Územního plánu Mistřice je pořizována zkráceným postupem podle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.