Projednávané územní plánovací dokumentace obcí

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbrnice v uplynulém období 2016-2022

Stříbrnice Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Stříbrnice v uplynulém období 2016-2022. Návrh Zprávy o uplatňování obsahuje rovněž pokyny pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Stříbrnice.

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Popovice v uplynulém období 2017–2022

Letecký záběr Popovice Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Popovice v uplynulém období 2017–2022.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Zlámanec k veřejnému projednání

zlamanec_thumbnail.PNG Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Zlámanec s jeho odborným výkladem, které se uskuteční ve čtvrtek 10.11.2022 ve 14.00 hodin v objektu Obecního úřadu Zlámanec (Zlámanec 95). Změna č. 1 Územního plánu Zlámanec je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.