Projednávané územní plánovací dokumentace obcí

Zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Buchlovice

Buchlovice - kostel sv. Martina Vážení občané, s ohledem na žádost určeného zastupitele oznamujeme, že se veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územní plánu Buchlovice s prvky regulačního plánu s jeho odborným výkladem, které se mělo uskutečnit dne 17.04.2023 v 15:00 hodin v restauraci U Páva v Buchlovicích, ruší.

 

Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Boršice u Blatnice v uplynulém období 2018–2023

Boršice u Blatnice - kostel Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Boršice u Blatnice v uplynulém období 2018–2023.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Újezdec k veřejnému projednání

Újezdec u Osvětiman - kaple Vážení občané, zveme Vás na veřejné projednání návrhu opatření obecné povahy Změna č. 1 Územního plánu Újezdec s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 13. března 2023 v 15.00 hodin v předsálí Kulturního domu Újezdec (Újezdec 122). Změna č. 1 Územního plánu Újezdec je pořizována zkráceným postupem dle ust. § 55a a § 55b stavebního zákona, v platném znění.