Projednávané územní plánovací dokumentace obcí

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Modrá v uplynulém období 2014-2021

modra_thumbnail.png Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Modrá v uplynulém období 2014-2021.

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Hluk k opakovanému veřejnému projednání

hluk_thumbnail2.jpg Vážení občané, zveme Vás na opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 1 Územního plánu Hluk s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v úterý 25. května 2021 v 15.00 hodin ve Velkém sále tvrze Hluk.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Újezdec v uplynulém období 2017-2021

Ujezdec_thumbnail Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Újezdec v uplynulém období 2017-2021.

 

Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelany nad Moravou v uplynulém období 2015-2021

Zdroj: Oficiální web obce Kostelany nad Moravou Vážení občané, oznamujeme projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kostelany nad Moravou v uplynulém období 2015-2021.

 

Návrh Změny č. 2 Územního plánu Jalubí ke 3. opakovanému veřejnému projednání

jalubi_thumbnail.png Vážení občané, zveme Vás na 3. opakované veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Jalubí s jeho odborným výkladem, které se uskuteční v pondělí 17. května 2021 v 16.00 hodin v Kulturním domě Jalubí.