Projekt EUROKLÍČ

euroklic2.jpg Národní rada zdravotně postižených ČR realizuje mezinárodní projekt Euroklíč. Cílem je pomáhat lidem se sníženou schopností pohybu, konkrétně zajištěním rychlé a důstojné dostupnosti bezbariérových sociálních (toalet) a technických kompenzačních (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) zařízení lidem, pro něž jsou určena.

Účastí v projektu je každý provozovatel zapojen do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu. Databáze objektů příznivě ovlivňuje plánování tras osob se sníženou schopností pohybu a přispívá i k rozvoji cestovního ruchu; pro zmíněnou cílovou skupinu jsou tato místa turisticky atraktivnější. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a psychologickou bariéru a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě.  

Zapojit se může každý provozovatel veřejně přístupného objektu, který slouží veřejnosti a je dostatečně bezbariérový. Zařízení jsou pak osazeny jednotným Eurozámkem. Osobám se zdravotním postižením jsou na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P distribuovány univerzální Euroklíče, rodičům dětí do 3 let a seniorům mohou být Euroklíče  zapůjčeny přímo ve veřejných budovách.

Motivace vůči provozovateli veřejně přístupného objektu může vzejít i z řad veřejnosti, resp. uživatelů.

Dovolujeme si vyzvat provozovatele objektů ve  městě k zapojení se do projektu – bližší informace najdete na webových stránkách: http://www.eurokeycz.com/

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

PhDr. Petra Karlíková

T: 572 525 770
M: 733 143 616
E: Petra.Karlikova@mesto-uh_cz