Projekt odborné praxe pro mladé do 30 let

Město Uherské Hradiště se zapojilo do projektu Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji a vyhradilo 2 SÚPM.

Město Uherské Hradiště v rámci projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji vyhradilo 2 společensky účelné pracovní místa pro výkon odborné praxe uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce.

 

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosta z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

 

„Podporujeme Vaši budoucnost“

www.esfcr.cz

esf_prace