Projekt Společensky účelná pracovní místa

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu "Společensky účelná pracovní místa"

 

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?

V letech 2015 - 2017 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
 

V období od 9. 3. 2016 do 31. 8. 2016 bylo u zaměstnavatele Město Uherské Hradiště IČO: 00291471 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 57 420 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.


Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

Evropský sociální fond