Projekt Vzdělávání zaměstnanců města Uh. Hradiště

Informace o ukončení školicí části projektu financovaného z ESF přes OP LZZ.

Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště

 

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/69.00019
Doba realizace projektu: 1. 8. 2011 až 30. 7. 2014
Celkové náklady projektu: 5, 6 mil. Kč (z toho 85% činí dotace)

K 30. 12. 2013 byla ukončena první část realizace projektu Vzdělávání zaměstnanců města Uherské Hradiště financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a rozpočtu města Uherské Hradiště spočívající v intenzivním proškolení cca 200 zaměstnanců města UH napříč organizační strukturou.

V 1. pololetí roku 2014 se aktivity projektu zaměří na dokončení nastavení systému evaluace vzdělávacích aktivit a proběhne aktualizace a revize vzdělávacích plánů.

Realizace první části projektu přispěla ke zvýšení kompetencí zaměstnanců města Uherské Hradiště. Ve spolupráci s firmou TEMPO TRAINING & CONSULTING a.s. byla zorganizována

v období od února 2012 do prosince 2013 školení v následujících oblastech vzešlých z analýzy vzdělávacích potřeb:


• Legislativa
• Finanční řízení
• Komunikační dovednosti a rozvoj osobnosti
• Písemná komunikace
• Projektové řízení
• Manažerské vzdělávání (pro vedoucí pozice)

 

Součástí prezenčních školení z oblasti legislativy byla i e-learningová forma zakončená on-line testem. V rámci 40 běhů se podařilo dosáhnout celkem 892 úspěšných absolventů kurzů.
Projekt svými aktivitami přispívá k naplnění strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, usn. vlády č. 757/2007.

esfcr_logoUH


Fotogalerie:

Foto 1

Foto 2