Propagační tiskoviny

Jedním z důležitých úkolů odboru kultury, školství a sportu je vydávání propagačních tiskovin, které jsou využívány k prezentaci města.

Široká nabídka propagačních materiálů slouží k prezentaci Uherského Hradiště na veletrzích a výstavách cestovního ruchu doma i v zahraničí, jako dárky pro oficiální hosty a v neposlední řadě je mohou zájemci získat v Městském informačním centru na Masarykově náměstí č. 21. Nabídku nejnovějších tiskovin najdete v následujících článcích a odkazech.

Plán města a okolí

Mezi žádané propagační materiály nejen na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, ale i v Městském informačním centru patří plán města a okolí.

 

Uherské Hradiště za poznáním a odpočinkem

Brožura informuje a zároveň inspiruje turisty k návštěvě zajímavých míst v Uherském Hradišti.

 

Mapy a plány města

Mezi nejžádanější propagační materiály nejen na veletrzích a výstavách cestovního ruchu, ale i v Městském informačním centru patří plány města i mapy okolí.

 

Královské město ve zbrusu novém hávu

V nákladu čtyř tisíc výtisků vyšlo v říjnu 2004 nové vydání propagačního materiálu Královské město Uherské Hradiště. Zgruntu předělaná koncepce materiálu originální formou seznamuje návštěvníky s historií, lidovými tradicemi, sportovními a kulturními možnostmi ve městě i blízkém okolí.

 

Image materiál

Na sklonku roku 2007 město Uh. Hradiště vydalo v nákladu 3 000ks nový image materiál v česko-anglické mutaci