Provoz autobusů MHD v Uherském Hradišti od 25. května

IMG_0192.JPG Od 25. května, kdy se do tříd nepovinně vrátí i žáci prvního stupně základních škol, začne na území Zlínského kraje platit standardní jízdní řád v linkových autobusech. Tomu se přizpůsobuje také MHD v Uherském Hradišti, protože dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. má se Zlínským krajem uzavřeny smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Provoz autobusů MHD v Uherském Hradišti od 25. 5. 2020:

Linky č. 1,2,4 a 6, které provozuje Zlínský kraj, pojedou v plném rozsahu (rozhodnutí ZK).

Linky č. 3,5,7 a 8, které provozuje město UH, pojedou také v plném rozsahu (cílem je provozovat MHD jako celek ve stejném režimu).

Mimořádné školní spoje (nejsou uvedeny v jízdním řádu) pojedou tak, jak je uvedeno (přeprava žáků 1. stupně ZŠ): 

  • 7,20 z Míkovic k ZŠ Sportovní,
  • 13,05 od ZŠ Sportovní na AN UH,
  • 13,55 od ZŠ Sportovní přes ZŠ Východ do Sadů, Vések a Míkovic,

Tyto mimořádné školní spoje (nejsou uvedeny v jízdním řádu) budou až do konce srpna zrušeny, protože jimi jezdí žáci 2. stupně ZŠ, kteří t.č. do školy nechodí:

  • 7,20 z Jarošova k ZŠ Za Alejí – jede PO – PÁ,
  • 14,00 od ZŠ Za Alejí do Jarošova - jede PO – PÁ,
  • 14,45 od ZŠ Za Alejí do Jarošova -jede jen v PO,
  • 15,35 od ZŠ Za Alejí do Jarošova – jede jen PO a ST,

Spoje č. 7 a 21 linky č. 5 vedené ze Sadů přes sídliště Východ do UH - aut. nádr. (ranní spoje, odj. ze Sadů v 6:40 a v 7:21) jsou uvedeny v jízdním řádu v prázdninovém režimu. Tyto spoje budou jezdit do konce června, protože s nimi nejezdí jen žáci, ale i další občané.

Noční spoj, který vyjíždí v sobotu a v neděli z UH ve 22:30, jede přes Východ, do Sadů, Vések a Míkovic bude jezdit dle jízdního řádu.

Město Uherské Hradště poskytne další finanční příspěvek za účelem zajištění dopravní obslužnosti:

V reakci na nespokojenost občanů s rozdíly v úhradě jízdného ve veřejné dopravě v rámci města (resp. celého souměstí) jednalo město Uherské Hradiště Zlínským krajem o řešení rozdílně nastavených úhrad jízdného v městských a příměstských linkách, které zajišťují městskou hromadnou dopravu v rámci souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město.

Výsledkem jednání je poskytnutí finančních prostředků dotčenými městy na vyrovnání protarifovací ztráty z uznávání vybraných časových jízdních dokladů tarifu MHD Uherské Hradiště na linkách příměstské autobusové dopravy v závazku veřejné služby Zlínského kraje.

Konkrétně jde o občanské časové jízdenky s platností 1 a 3 měsíce. Tyto vybrané časové jízdní doklady MHD Uherské Hradiště budou na dotčených linkách uznávány pouze v územním obvodu MHD souměstí Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic, a to v měsících červen až prosinec 2020.

Podíl města Uherské Hradiště z prokazatelné ztráty je 73,1 %, tedy 640 265 korun.   

-JP-