Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

MS Svatovaclavska Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin roku 2019.

Rada města Uherské Hradiště dne 1.4.2019 vzala na vědomí informaci o provozu mateřských škol a školních družin zřízených městem v době letních prázdnin roku 2019. 

Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny následovně:  

Mateřská škola

Termín uzavření

MŠ Lomená,  MŠ Větrná

 

(součást subjektu Základní škola a Mateřská škola,   Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)

 

15. 7. 2019 – 11. 8. 2019

MŠ Jarošov

(součást   subjektu  Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov,   Pivovarská 200, příspěvková organizace) 

 8. 7. 2019 - 9. 8. 2019

MŠ, které jsou součástí    právního subjektu  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943,   příspěvková organizace:

  • MŠ Pod Svahy 
  • MŠ Svatováclavská
  • MŠ 28. října           
  • MŠ Míkovice
  • MŠ Sady
  • MŠ Husova
  • MŠ Komenského

 15. 7. 2019   - 16. 8. 2019

  • MŠ Štěpnická

12. 8. 2019   – 16. 8. 2019

  • MŠ Mařatice (1.máje)

 

uzavřena po celou dobu letních prázdnin

 

Prázdninový – tzv. náhradní provoz bude probíhat v MŠ Štěpnická od 15. 7. 2019 do  9. 8. 2019, v  MŠ Jarošov  od 12. 8. 2019 do 16. 8. 2019. Tyto  MŠ budou zajišťovat provoz pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.

 

Všechny školní družiny na základních školách zřízených městem budou v době letních prázdnin 2019 uzavřeny.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz