Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin roku 2022.

Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny (přerušen provoz) v době letních prázdnin (červenec - srpen 2022) školního roku 2021/2022 následovně:
Mateřská škola
Termín uzavření

MŠ Lomená, MŠ Větrná

(součást subjektu Základní škola  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)

18. 7. 2022 - 12. 8. 2022

MŠ Jarošov

(součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště

- Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace)

25. 7. 2022 - 26. 8. 2022

MŠ, které jsou součástí právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

  • MŠ Husova
  • MŠ Svatováclavská
  • MŠ 28. října
  • MŠ Míkovice
  • MŠ Sady
  • MŠ Štěpnická
  • MŠ Pod Svahy
11. 7. 2022 - 12. 8. 2022
  • MŠ Komenského
11. 7. 2022 - 22. 7. 2022
  • MŠ Mařatice (1. máje)
uzavřena po celou dobu letních prázdnin
 
Prázdninový - tzv. náhradní provoz bude probíhat v MŠ Jarošov od 11. 7. 2022 do 22. 7. 2022 a v MŠ Komenského od 25. 7. 2022 do 12. 8. 2022 pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz