Provoz mateřských škol v době letních prázdnin

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště v době letních prázdnin roku 2023.

Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny (přerušen provoz) v době letních prázdnin (červenec - srpen 2023) školního roku 2022/2023 následovně:
Mateřská škola
Termín uzavření

MŠ Lomená, MŠ Větrná

(součást subjektu Základní škola  Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)

10.07. 2023 - 04.08.2023

MŠ Jarošov

(součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště

- Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace)

10.07.2023 - 18.08.2023

MŠ, které jsou součástí právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

  • MŠ Svatováclavská
  • MŠ 28. října
  • MŠ Míkovice
  • MŠ Sady
  • MŠ Husova
  • MŠ Štěpnická
  • MŠ Komenského
17.07.2023 - 18.08.02023
  • MŠ Štěpnická
07.08.2023 - 18.08.2023
  • MŠ 1. máje (v budově ZŠ)
uzavřena po celou dobu letních prázdnin
Prázdninový - tzv. náhradní provoz bude probíhat v MŠ Štěpnická od 17.07.2023 do 04.08.2023, v MŠ Lomená od 07.08.2023 do 18.08.2023 pro všechny MŠ zřizované městem Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz