Provoz mateřských škol v době vánočních prázdnin

IMG_2813.JPG Vážení rodiče, informujeme vás o provozu mateřských škol a školních družin základních škol zřízených městem v době vánočních prázdnin 2018.

 Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny následovně:

Mateřská škola

Termín uzavření

MŠ Lomená, MŠ Větrná

(součást  p.o. ZŠ  a  MŠ Větrná)

22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

MŠ Jarošov

(součást p.o. ZŠ a MŠ  Jarošov) 

22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

MŠ, které jsou součástí příspěvkové organizace MŠ Svatováclavská:

- MŠ Komenského

- MŠ Svatováclavská

- MŠ 28. října           

- MŠ Pod Svahy

- MŠ Štěpnice

- MŠ Míkovice

- MŠ Sady

- MŠ Husova

 

- MŠ 1. máje  (sídlo v budově školy)  

 

 

 

 

 

22. 12. 2018 – 1. 1. 2019

 

 

 

 

 

 22. 12. 2018- 2. 1. 2019

Provoz  mateřských škol bude opět zahájen   2. 1. 2019 s výjimkou MŠ 1. máje,  kde bude  provoz zahájen 3. 1. 2019.

Školní družiny všech základních škol  zřízených městem Uherské Hradiště budou po dobu vánočních  prázdnin roku 2018  uzavřeny.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Petra Křiváčková

T: 572 525 603
M: 739 488 472
E: Petra.Krivackova@mesto-uh_cz