Provoz mateřských škol v době vánočních prázdnin 2017

Informace odboru kultury, školství a sportu Městského úřadu Uherské Hradiště o provozu městem zřízených mateřských škol v době vánočních prázdnin 2017

Dle § 3, odst. 2, Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, lze provoz mateřské školy ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny.

Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem.

Vánoční prázdniny jsou vyhlášeny od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Mateřské školy zřízené městem Uherské Hradiště budou uzavřeny následovně:

 

Mateřská   škola

 

 

Termín   uzavření

MŠ Lomená, MŠ Větrná
(součást p.o. ZŠ a MŠ Větrná)

23.   12. 2017 – 1. 1. 2018

MŠ Jarošov
(součást p.o. ZŠ a MŠ Jarošov)

23.   12. 2017 – 1. 1. 2018

MŠ, které  jsou součástí příspěvkové organizace MŠ   Svatováclavská:

  • MŠ Komenského
  • MŠ Svatováclavská
  • MŠ 28. října
  • MŠ Pod Svahy               
  • MŠ Štěpnice
  • MŠ Míkovice
  • MŠ Sady
  • MŠ Husova          

23.   12. 2017 – 1. 1. 2018 

MŠ, které  jsou součástí příspěvkové organizace MŠ   Svatováclavská:

  • MŠ 1. máje    

23.   12. 2017- 2. 1. 2018

 

Provoz mateřských škol bude opět zahájen 2. 1. 2018 s výjimkou MŠ 1. máje, kde bude provoz zahájen 3. 1. 2018.

 

Školní družiny všech základních škol zřízených městem Uherské Hradiště budou v době vánočních prázdnin 2017 uzavřené.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení školství a sportu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jitka Lopatová

T: 572 525 601
E: Jitka.Lopatova@mesto-uh_cz