Provoz Městského úřadu Uherské Hradiště v době nouzového stavu

DSCN9009 - kopie.JPG Vážení občané, věnujte prosím pozornost informacím, jak je upraven provoz Městského úřadu Uherské Hradiště v době nouzového stavu, tedy do 12. 12. 2020.

Provoz Městského úřadu Uherské Hradiště je v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 č. 1202 o přijetí krizového opatření upraven takto: 

Pondělí 

Úřední den, pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny:
  • Budovy na Masarykově náměstí a v ulici Protzkarova: 08.00 – 11.00 hodin a 15.00 – 17.00 hodin
  • Budova v ulici Revoluční (odbor dopravních a správních agend): 08:00 – 17:00 hodin

Úterý

Neúřední den, přístup pro veřejnost výhradně na objednání a v neodkladných záležitostech

Středa

Úřední den, pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny:
  • Budovy na Masarykově náměstí a v ulici Protzkarova: 08.00 – 11.00 hodin a 15.00 – 17.00 hodin
  • Budova v ulici Revoluční (odbor dopravních a správních agend): 08:00 – 17:00 hodin

Čtvrtek

Neúřední den, přístup pro veřejnost výhradně na objednání a v neodkladných záležitostech

Pátek

Neúřední den, přístup pro veřejnost výhradně na objednání a v neodkladných záležitostech
 

Vážení klienti, dovolujeme si připomenout, že:

neúřední dny je přístup na úřad umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu (https://rezervace.mesto-uh.cz/office/1). Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu jsou dostupné na www.mesto-uh.cz.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.

Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu (v případě uzamčení úřadu v neúřední dny je možno zavolat telefonicky na podatelnu či využít zvonku na podatelnu u služebního vchodu z ulice Hradební), v některých případech je možné předávat (přijímat) dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu (např. při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů apod.). 

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.


Městský úřad nabízí občanům i možnost online komunikace prostřednictvím Portálu občana, který můžete využít pro kontakt s úřadem bez nutnosti osobní návštěvy.
Více informací o Portálu občana se dočtete v článku Online komunikace s úřadem prostřednictvím Portálu občana.


PŘÍSTUP NA ÚŘAD JE MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM ROUŠKY NEBO JINÉHO VHODNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST. ŽÁDÁME OBČANY O POUŽITÍ DESINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU, KTERÝ JE INSTALOVÁN U VŠECH VSTUPŮ NA ÚŘAD. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz