Provoz Městského úřadu Uherské Hradiště ve dnech 22.– 30. 10. 2020

IMG_2813.JPG Vážení občané, věnujte, prosím, pozornost následujícímu přehledu, jak bude upraven provoz Městského úřadu Uherské Hradiště v rozmezí dnů 22. - 30. 10. 2020.

Čtvrtek 22. 10. 2020

Neúřední den, přístup pro veřejnost výhradně na objednání a v neodkladných záležitostech

Pátek 23. 10. 2020

Úřad bude UZAVŘEN

Pondělí 26. 10. a úterý 27. 10. 2020

Úřad bude UZAVŘEN

Středa 28. 10. 2020

Státní svátek

Čtvrtek 29. 10. 2020

Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny:
08.00 – 11.00 hodin
15.00 – 17.00 hodin

Pátek 30. 10. 2020

Úřední den (mimořádně), pro veřejnost budou platit tyto úřední hodiny: 
08.00 - 13.00 hodin

Písemnosti určené pro odbory a útvary Městského úřadu Uherské Hradiště je možné v neúřední dny předat na služebně Městské policie na ulici Hradební.

Vážení klienti, dovolujeme si připomenout, že:

neúřední dny je přístup na úřad umožněn VÝHRADNĚ na základě předchozího telefonického nebo e-mailového objednání či po rezervaci občana v rezervačním systému úřadu (https://rezervace.mesto-uh.cz/office/1). Kontakty na jednotlivé zaměstnance úřadu jsou dostupné na www.mesto-uh.cz.

Vstup do úřadu bude v neúřední dny na všech pracovištích uzavřen. Předem objednaného či zarezervovaného občana k vyřízení neodkladné záležitosti ve stanovenou dobu osobně převezme u vstupu pověřený zaměstnanec konkrétního odboru.

Pro podání dokumentů využívejte pracoviště podatelny úřadu, v některých případech je možné předávat (přijímat) dokumenty i při přímém styku se zaměstnancem úřadu (např. při předání osobních či cestovních dokladů, řidičských průkazů apod.).    

Žádáme občany, aby úřad navštěvovali pouze ve vymezených hodinách a při neodkladných záležitostech. Doporučujeme upřednostnit telefonickou, e-mailovou či písemnou komunikaci.


Městský úřad nabízí občanům i možnost online komunikace prostřednictvím Portálu občana, který můžete využít pro kontakt s úřadem bez nutnosti osobní návštěvy.
Více informací o Portálu občana se dočtete v článku Online komunikace s úřadem prostřednictvím Portálu občana.


PŘÍSTUP NA ÚŘAD JE MOŽNÝ POUZE S POUŽITÍM ROUŠKY NEBO JINÉHO VHODNÉHO PROSTŘEDKU K ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST. ŽÁDÁME OBČANY O POUŽITÍ DESINFEKČNÍHO PROSTŘEDKU, KTERÝ JE INSTALOVÁN U VŠECH VSTUPŮ NA ÚŘAD. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz