Průběh realizace projektu

Realizace projektu je naplánována od 1.7. 2010 do 15.5. 2012.

Průběh realizace projektu je rozdělen na analytickou a strategickou část.

 

Analytická část obsahuje například tyto aktivity: informování poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb o projektu a sestavování organizační struktury. Započetí práce pracovních skupin a řídící skupiny projektu a školení členů těchto skupin. Zadání sociodemografických aj. analýz pro projekt, propagační aktivity, práce realizačního týmu, veřejné setkání a aktualizace katalogu sociálních služeb.

 

Strategická část obsahuje například tyto aktivity: práce pracovních skupin, řídící skupiny, práce realizačního týmu, zpracování koncepce střednědobého plánu, schválení střednědobého plánu a veřejného setkání. Do této části patří také výstava poskytovatelů sociálních služeb a jiné doprovodné aktivity.

 

Více informací  v dokumentu Základní listina Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku, soubor typu pdf, (410,27 kB). Základní listina je dokument, kde je vymezen celý proces komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jeho cíle, principy, organizační struktura a pravidla jednání.