Průjezd do centra města bude od 20. února dočasně omezen

Palackého náměstí_vozovka.jpg Město začne ještě v měsíci únoru s první větší opravou komunikace v centru. Nový kabát dostane průjezdní úsek Palackého námětím. Opravy si vyžádají dočasné dopravní omezení.

Od 20. února je naplánováno zahájení prací spojených s úpravou podloží a předlažbou stávajících podélných stání, která přiléhají k průjezdnímu úseku náměstí.

Práce se neobejdou bez dopravního omezení. Proto žádáme řidiče, kteří budou mířit do centra města zejména od „hlavní“ světelné křižovatky, aby dbali zvýšené pozornosti a respektovali přechodné dopravní značení.

Na předlažbu parkovacích míst bude v průběhu měsíce dubna navazovat plošná výměna povrchu vozovky s obnovou vodorovného dopravního značení.

Při těchto pracích bude nutná krátkodobá uzavírka vozovky s vedením objízdné trasy přes ulice Na Morávce, Jiřího z Poděbrad a Svatováclavskou.

Ukončení prací na opravě průjezdné části Palackého náměstí je plánováno do 30. 4. 2023.

Pozn. V případě nepříznivých klimatických podmínek se mohou uvedené termíny změnit.