První etapa rekonstrukce chodníku na Solné cestě skončila

Solná cesta Sady Radnice dokončila první etapu oprav chodníku, respektive výstavby bezbariérové trasy na Solné cestě v místní části Sady. Hotová je také plošná oprava chodníku ve Véskách.

Na Solné cestě, kde byl chodník již dlouhodobě v nevyhovujícím stavu, se město do rekonstrukce pustilo na začátku letošního června. Šlo o zásadní opravy a rozšíření chodníku na minimálně 1,5 metru v takřka 900 metrovém úseku od křížení ulic Solná cesta a Větrná. V celé délce úseku došlo také ke sjednocení šířky vozovky na 6 metrů.

„Samotné práce způsobily občanům nejednu komplikaci, zvláště když se v téže ulici poměrně nedávno opravovala kanalizace. Proto jsme rádi, že máme první etapu oprav chodníku na Solné cestě za sebou. Kromě rozšíření chodníku jsme také vyměnili obrubníky a přemístili oboustrannou autobusovou zastávku, došlo také na nové veřejné osvětlení. Výsledkem je ale jednoznačně zvýšení komfortu pohybu chodců na Solné cestě,“ popsala místostarostka města Marcela Čechová.

Oprava chodníku stála takřka 12,8 milionů korun a je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, které činí 7,6 milionů korun. Na druhou, navazující etapu rekonstrukce chodníku na Solné cestě se město chystá a má na ni zpracovaný projekt, nebylo však úspěšné při žádosti o dotaci, proto si podá žádost novou. 

Plošnou opravu již zasluhoval také chodník v místní části Vésky v ulici Na Dědině, kterou město provedlo v měsících září a říjnu. U chodníku v délce zhruba 313 metrů dělníci vyměnili konstrukční vrstvy a na povrch položili zámkovou dlažbu. Oprava úseku stála 2,4 milionu korun, na financování se podílela také Místní komise Vésky.

chodník Vésky.jpg