První! Uherské Hradiště nemá ve třídění odpadu v kraji konkurenci.

IMG_6685.JPG Uherské Hradiště vyhrálo ve Zlínském kraji mezi městy nad 15 tisíc obyvatel jedenáctý ročník soutěže „O keramickou popelnici“, která hodnotí aktivity v oblasti třídění komunálního odpadu.

V soutěži se každoročně hodnotí aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru využitelných složek, jako je papír, plast, sklo a kov. Hlavním kritériem bylo množství vytříděného plastu, papíru, skla a nápojového kartonu na jednoho občana v kilogramech.

Uherské Hradiště se velmi aktivně podílí na třídění odpadů. Získali jsme také certifikát na základě Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení ve Zlínském kraji“ za sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Výtěžnost v Uherském Hradišti za rok 2016 činila 13 kg na obyvatele.

IMG_6666.JPG

Starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha přebírá dne 18. září ocenění v Event centru ve Starém Městě.  

Od roku 2015 jsou občanům bezplatně vydávány sady tašek na třídění odpadů. Jedna sada tašek obsahuje 3 ks tašek modrou na sběr papíru, zelenou na sběr skla a žlutou na sběr plastů.

Vynikající výsledky jsme zaznamenali v pytlovém svozu plastů. Pytlový svoz plastů je prováděn od roku 2015 ve všech místních částech Uherského Hradiště, a to jednou měsíčně vždy první středu v měsíci. Měsíčně je v rámci pytlového svozu odvezeno více jak 1000 pytlů plastu.

V červnu 2017 proběhla ve městě Uherské Hradiště akce Barevný den, která byla zaměřena na propagaci a představení problematiky třídění a recyklace odpadů, a to především zábavně-naučnou formou prostřednictvím různých atrakcí a soutěží. Tato akce byla pořádána společností EKO-KOM a.s. ve spolupráci s městem Uherské Hradiště a SBĚRNÝMI SUROVINAMI UH.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz