Putovní výstava „Jsem pěstoun“ zavítá do Uherského Hradiště

pestouni_ilustr.jpg Výstava popisující příběhy jedenácti pěstounů rozličných profesí má motivovat další rodiny v péči o děti, o které se nemohou starat jejich vlastní rodiče, a pomoci získat pěstouny nové. Slavnostní zahájení výstavy s následnou besedou se uskuteční ve čtvrtek 7. února 2019 v 15 hodin.

Počet dětí, které jsou umisťovány do náhradních rodin, rok od roku stoupá, naopak ubývá dětí umisťovaných do ústavní péče. Největší nedostatek pěstounů je pro děti se specifickými potřebami, sourozenecké skupiny a děti jiných etnik. Pěstounem se může stát jednotlivec, tak bezdětné páry i rodiny s vlastními dětmi.  Motivací pro přijetí dítěte by měla být především touha pomoci dítěti, které nemělo doposud v životě příliš štěstí.

S příběhy skutečných pěstounů se prostřednictvím výstavy v komunitní kavárně Cafe 21 v Uherském Hradišti mohou lidé seznámit od 5. února do 7. března 2019. Návštěvníci se mohou těšit na čtení příběhů skutečných pěstounů, promítání spotů, které namluvily známé české osobnosti a příjemný hudební doprovod.  Veškeré informace vztahující se k pěstounské péči jim zároveň poskytnou pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí městského úřadu. Záštitu nad výstavou převzal starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha.