Připomínáme pytlový svoz papíru a plastu v roce 2024

pytlovy svoz perex.JPG Projekt pytlového svozu papíru a plastu z rodinných domů ve vybraných lokalitách města k podpoře třídění odpadu pokračuje i v letošním roce. Jedná se o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu v centru města i v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny.

 

V třídění odpadu patří Uherské Hradiště dlouhodobě ke špičce a ve městě se třídí veškeré odpady, které třídit lze. Protože však stále existuje prostor pro zlepšování, připomínáme, že u rodinných domů je zaveden celoroční měsíční pytlový svoz papíru a plastu, který slouží jako efektivní podpora třídění odpadů.

Pytlový svoz papíru a plastu se provádí v lokalitách se zástavbou rodinných domů. K třídění plastového a papírového odpadu slouží žluté a modré pytle, které lze získat na výdejních místech, jejichž seznam, stejně jako soupis všech dotčených ulic je dostupný zde. Pytle je možné si vyzvednout také na radnici nebo v Městském informačním centru.

Žluté pytle jsou na plasty. Patří do nich PET láhve od nápojů, kelímky (např. od jogurtů), nápojové plechovky, nápojové kartony, plastové sáčky, tašky a fólie, obaly a výrobky z plastů i polystyrénu. Do těchto pytlů naopak nevhazujte výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea a obaly od nebezpečných látek, jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.

Doporučujeme odpad očistit alespoň od hrubších nečistot, například opláchnutím, objem odpadu minimalizovat, a pokud možno maximálně naplněný pytel večer nebo brzy ráno před termíne svozu před dům.

Papírový odpad se dává do modrého pytle. Do tříděného papíru patří veškeré tiskoviny (noviny, časopisy, letáky, skartace, knihy bez desek), balicí papír, lepenka (krabice), vše, co je z papíru (čisté). Papír nesmí být kontaminovaný nebezpečným odpadem, např. olejem či barvou. Do tříděného papíru nepatří osobní hygienické potřeby.

Také v případě papíru je žádoucí objem odpadu minimalizovat, tedy alespoň rozložit či smačkat papírové krabice. Stejně jako u plastu platí, že naplněné pytle je třeba připravit před dům buď večer, nebo brzy ráno před svozem.

Pytlový svoz LOKALITY.pdf

Pytlový svoz plastů a papíru 2024.pdf

Výdejní místa žlutých pytlů na plasty.pdf - výdejní místa modrých pytlů na papír jsou shodná s výdejními místy žlutých pytlů na plast.