Pytlový svoz plastů 2020 - aktualizováno

pe65.jpeg Město Uherské Hradiště bude v rámci zkvalitnění služeb občanům také letos pokračovat v projektu pytlového svozu plastů v městských částech Mařatice, Jarošov, Sady, Vésky, Míkovice a Rybárny (s převahou zástavby rodinnými domy). Jedná se pouze o doplňující aktivitu ke kontejnerovému sběru tříděného odpadu. Cílem pytlového svozu je pomoci obyvatelům vyseparovat co možná největší množství plastů z komunálního odpadu a umožnit jim plasty třídit v pohodlí domova.

Obyvatelé obdrží žluté pytle, do kterých patří:  PET láhve od nápojů, kelímky (např. od jogurtů), plastové sáčky, tašky a fólie, obaly z plastů i polystyrénu (např. od sušenek, těstovin, od kosmetiky apod.) a výrobky z plastů i polystyrénu (kartáčky na zuby, jednorázové holicí strojky, hračky apod.). Je důležité plastové lahve důkladně sešlápnout nebo zmačkat a obaly od potravin je potřeba zbavit největšího znečištění krátkým vypláchnutím.

Do pytlů nepatří výrobky z PVC, novodurové trubky, linolea a obaly od nebezpečných látek, jako jsou například motorové oleje, barvy a nebezpečné chemikálie.

Svoz pytlů proběhne vždy ve středu v čase od 7.00 do 22.00 hodin v následujících termínech:

8. 1. 2020

5. 2. 2020

4. 3. 2020

1. 4. 2020

6. 5. 2020

3. 6. 2020

1. 7. 2020

5. 8. 2020

2. 9. 2020

7. 10. 2020

4. 11. 2020

2. 12. 2020

aktualizováno:

Nově byly přidány ulice v Uherském Hradišti, kde bude svoz prováděn (pouze u rod. domů).

Jsou to tyto ulice:

Uherské Hradiště  

U stadionu

Mojmírova

28. října

Lechova

Stonky

Rostislavova

V Teničkách

Svatoplukova

Boženy Němcové

Svatováclavská

Mánesova

Na Baště

Jiráskova

Žerotínova

Lipová

Dlouhá

Menclovice

Leoše Janáčka

 

Dobře zavázané a pokud možno maximálně naplněné pytle přichystejte večer před uvedeným termínem nebo brzy ráno před svůj dům.

V případě potřeby dalšího pytle na plast si jej můžete vyzvednout:

- na podatelně Městského úřadu Uherské Hradiště

- na Odboru správy majetku města (kancelář č. 507) v budově radnice

- na Městském informačním centru (MIC) v Uherském Hradišti

- v pobočkách Knihovny BBB: Mařatice, Jarošov, Vésky, Míkovice

- ve střední škole MESIT střední škola, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště-Mařatice, a to každou středu v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin (vyjma všech školních prázdnin)

- v prodejně potravin (p. Věrný) v domě č. p. 518, Louky, Uherské Hradiště-

Jarošov, a to ve všední dny PO – PÁ od 7.00 hodin do 17.00 hodin

- v Hospůdce u Kovaříků - Solná cesta 126, Uherské Hradiště-Sady, a to každé úterý v době od 12.00 hodin do 18.00 hodin a každou středu v době od 12.00 hodin do 18.00 hodin

- na recepci azylového domu pro ženy a matky s dětmi Petrklíč, Na Krajině 44, 686 01 Uherské Hradiště-Vésky, a to každý čtvrtek v době od 13.00 hodin do 17.00 hodin

- v Hospodě u Slezáčků - Míkovice č. p. 50, během provozní doby, tedy v pondělí – pátek v době od 11.00 hodin do 22.00 hodin, o víkendu v době od 10.00 hodin do 22.00 hodin

- v opravně kol u pana Petra Pehála, Rybářská 155, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště, a to každé pondělí v době od 14.00 hodin do 17.00 hodin (v případě potřeby i mimo tuto určenou dobu)

- v prodejně potravin Hruška č. p. 367, ulice Pivovarská, Uherské Hradiště – Jarošov, a to v rámci otevírací doby

Pytle budou poskytovány osobám přihlášeným k trvalému pobytu na území města Uherské Hradiště, a to v množství max 3 ks/ měsíc.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz