Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu města. Počet členů Rady města Uherské Hradiště je stanoven na 9 členů.

Členové Rady města Uherské Hradiště:
Jméno a příjmení Funkce Politická strana či hnutí
Ing. Stanislav Blaha starosta Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Ivo Frolec 1. místostarosta KRUH
Ing. Čestmír Bouda 2. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ing. Jaroslav Zatloukal 3. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Ing. Jiří Durďák člen rady města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Pavlína Jagošová členka rady města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Blanka Rašticová členka rady města KRUH
Ing. František Rochovanský člen rady města Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Mgr. Zuzana Vandame členka rady města TOP 09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů

 

pdf.pngJednací řád Rady města Uherské Hradiště 12.11.2018, soubor typu pdf, (137 kB)

Plán práce:

Přehled termínů jednání Rady města Uherské Hradiště s nejdůležitějšími body jednání.

Plány za minulé roky naleznete v archivu.

Briefingy po schůzi RM v roce 2019:

Briefingy, které pořádá útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města, se budou konat v den jednání rady města v 16:00 hodin v Radničním salonku (budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 19., vedle obřadní síně) 

Termín konání rady města

a následného briefingu

 14. ledna 2019
28. ledna 2019
4. března 2019
18. března 2019
1. dubna 2019
6. května 2019
20. května 2019
3. června 2019
24. června 2019
15. července 2019
5. srpna 2019 
2. září 2019
26.–27. září 2019
7. října 2019
4. listopadu 2019
18. listopadu 2019
2. prosince 2019