Rada města

Rada města je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu města. Počet členů Rady města Uherské Hradiště je stanoven na 9 členů.

Členové Rady města Uherské Hradiště:
Jméno a příjmení Funkce Politická strana či hnutí
Ing. Stanislav Blaha starosta Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Ivo Frolec 1. místostarosta KRUH
Ing. Čestmír Bouda 2. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ing. Jaroslav Zatloukal 3. místostarosta, uvolněný pro výkon funkce Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Ing. Jiří Durďák člen rady města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
Pavlína Jagošová členka rady města Občanští demokraté a nezávislé osobnosti
PhDr. Blanka Rašticová členka rady města KRUH
Ing. František Rochovanský člen rady města Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Mgr. Zuzana Vandame členka rady města TOP 09 s podporou Studentů a nezávislých kandidátů

 

pdf.pngJednací řád Rady města Uherské Hradiště 12.11.2018, soubor typu pdf, (137 kB)

Plán práce:

Přehled termínů jednání Rady města Uherské Hradiště s nejdůležitějšími body jednání.

Plány za minulé roky naleznete v archivu.

Briefingy po schůzi RM v roce 2018:

Briefingy, které pořádá Útvar kanceláře starosty za účasti představitelů města, se budou konat v den jednání rady města v 16:00 hodin v Radničním salonku (budova Městského úřadu, Masarykovo nám. 19., vedle obřadní síně) 

Termín konání rady města a následného briefingu