Řádné odečty vodoměrů v Rybárnách

Vážení občané, zveřejňujeme oznámení o řádných odečtech vodoměrů v části města Rybárny.

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. oznamují svým odběratelům, že v době od  1. listopadu 2022  do  3. listopadu 2022 bude prováděn odečet vodoměrů.

Žádáme občany, aby umožnili bezproblémový přístup k měřícímu zařízení.

Společnost děkuje odběratelům za vstřícnost.

-JP-