Radnice na Masarykově náměstí

Radnice na Masarykově náměstí

Byla vystavěna v letech 1891 – 1893 jako městská spořitelna na místě dvou starších měšťanských domů podle plánů brněnských architektů Vojtěcha Dvořáka a Karla Welzla. Novorenesanční průčelí zdobí atlanti od pražského sochaře Antonína Poppa. Tentýž sochař byl autorem odstraněných alegorických postav síly, pracovitosti, spořivosti a spravedlnosti, původně stojících před pilastry ve 2. patře hlavního průčelí. 

Zasedací síň vyzdobil Joža Uprka nástěnnými malbami, které znázorňují založení města Přemyslem Otakarem II. a potvrzení privilegií města Jiřím z Poděbrad. 

V době svého vzniku byla budova obdivovaným výrazem prosperity města, později však byla považována za hrubé narušení předprostoru osově komponovaného sousedního areálu jezuitského kláštera. Architektonicky působivá stavba z období historismu s hodnotnými dochovanými interiéry se dnes považuje za neodmyslitelnou součást náměstí. V roce 1997 byla dokončena její rekonstrukce včetně půdní vestavby. 

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Radnice na Masarykově náměstí, soubor typu pdf, (202,85 kB)