Radnice přijímá nominace na Cenu města za rok 2022

Cena města.jpg Uherskohradišťská radnice bude také letos vybírat osobnost, která by si zasloužila být oceněna Cenou města Uherské Hradiště. Návrhy na udělení Ceny města za rok 2022 je možné podávat již nyní.

Návrhy na ocenění Cenou města Uherské Hradiště mohou podávat jak fyzické, tak i právnické osoby, musí však být vyhotoveny písemně. Podávat je lze u útvaru kanceláře starosty na Městském úřadu v Uherském Hradišti do 30. dubna 2023.

Podání musí obsahovat jméno, příjmení a adresu bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby, které má být cena udělena. Součástí návrhu musí být také zdůvodnění, za co je jmenovaný na ocenění nominován. Vloni byli Cenou města oceněni folkloristka Štěpánka Tománková a zkušební pilot Stanislav Sklenář (na úvodním snímku). 

Cena města Uherské Hradiště je udělována Zastupitelstvem města Uherské Hradiště jednou ročně za podstatný přínos pro město Uherské Hradiště. Uděluje se zpětně za předchozí rok.

Přehled držitelů Ceny města Uherské Hradiště od roku 1997.

-JP-