Ředitel Slováckého divadla Jaroslav Bartoš odstoupil ze své funkce

divadlo_l.jpg Ředitel příspěvkové organizace města Slovácké divadlo, Ing. Jaroslav Bartoš, oznámil, že ke dni 10. 12. 2020 odstupuje ze své funkce. Rada města Uherské Hradiště vzala oznámení Jaroslava Bartoše na vědomí. Město Uherské Hradiště vypíše v roce 2021 na obsazení funkce ředitele Slováckého divadla nové výběrové řízení.

Protože je nutné zajistit činnost organizace, a to včetně právního jednání po dobu, než bude radou města jmenován nový ředitel, jmenovala dne 10. 12. 2020 Rada města Uherské Hradiště do funkce ředitelky divadla stávající vedoucí Útvaru interního auditu Městského úřadu Uherské Hradiště Ing. Libuši Habartovou. 

Materiály pro vypsání nového výběrového řízení na funkci ředitele Slováckého divadla projedná Rada města Uherské Hradiště.

Ing. Jaroslava Bartoše jmenovala rada města do funkce ředitele Slováckého divadla dne 26. 8. 2020 (s účinností od 1. září 2020) poté, co byl ke jmenování doporučen výběrovou komisí.

„Situace je důsledkem napjatých vztahů v divadle, které je nutné co možná nejdříve zklidnit. Do té doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel, chce mít město co největší vliv na dění v divadle, a také proto bude funkci ředitele vykonávat dlouholetá vedoucí útvaru interního auditu Libuše Habartová," komentoval věc starosta města Stanislav Blaha.

-JP-     

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz