Regenerace prostor na sídlišti 28. října

DSC00302.JPG Město Uherské Hradiště dokončilo druhou etapou regenerace sídliště 28. října. Stavební práce za 16,4 milionů spočívaly zejména v revitalizaci prostranství mezi panelovými domy a v rekonstrukci uličního prostoru.

"Po první etapě regenerace sídliště v roce 2017 se stav části veřejných prostranství na sídlišti hodně zlepšil, nicméně zbývajícím místům – některým odpočinkovým plochám, zeleni nebo místní komunikaci a chodníkům jsme ještě zůstali dlužni, což jsme se rozhodli letos změnit,“ objasnil důvody starosta města Stanislav Blaha.

V letošní etapě město opravilo vozovku a parkovací stání na ulici 28. října v úseku od křížení s ulicí Sportovní až po mateřskou školu, tedy úsek podél vnějšího areálu aquaparku. „Dále jsme se věnovali rekonstrukci chodníků i parkovým a sadovým úpravám mezi bytovými domy. Nové je i veřejné osvětlení a mobiliář,“ vypočítal místostarosta Jaroslav Zatloukal.  

U parkovacích stání došlo k usměrnění parkujících automobilů na vyznačených plochách tak, aby řidiči neparkovali na chodnících, případně zelených plochách, rekonstrukce se dočkaly také příjezdy ke garážím a k ulici Nad Rybníkem. Chodníkové trasy pro pěší respektují předchozí stav s tím, že jsou doplněny o parkové chodníky. V rámci parkových úprav pak došlo zejména k revitalizaci zeleně, vymezení ploch pro odpočinek, opravě příkopu, bývalých vstupů do vojenských krytů, osazení prvků mobiliáře a přemístění dětského hřiště, na kterém jsou úplně nové prvky pro děti.

Opravy probíhaly od 6. května do 8. listopadu 2019. Náklady na realizaci II. etapy činily 16,4 milionu korun, z toho byla 6 milionů dotace Státního fondu rozvoje bydlení, programu Regenerace sídlilšť.

Předchozí, první etapa obnovy veřejných prostranství na ulici 28. října skončila na podzim roku 2017. Obyvatelům přinesla nové chodníky i vozovku, parkovací místa i úpravy okolí, do prostor byl doplněn mobiliář a byly provedeny parkové a sadové úpravy.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz