Regenerace sídliště 28. října bude pokračovat druhou etapou

2093.jpg Po vloni provedené první etapě regenerace sídliště 28. října se výrazně zlepšil stav části místních veřejných prostranství, nicméně stav zbývajících míst - odpočinkových ploch, zeleně a části veřejného osvětlení je stále neuspokojivý. Projekt II. etapy regenerace, naplánovaný na příští rok, se proto zaměří na zlepšení zbývajícího vnějšího obytného prostředí obyvatel sídliště.

Práce na obnově veřejných prostranství na ulici 28. října skončily na podzim loňského roku.  Přinesly nové chodníky i vozovku, parkovací místa i úpravy okolí. Došlo k rozšíření komunikace včetně položení nového povrchu, legalizaci a rozšíření parkovacích míst a rekonstrukci chodníků při hlavní silnici i ke vstupům jednotlivých bytových domů. Komunikace lemuje nové veřejné osvětlení, rekonstrukce se dočkalo také stávající hřiště pro děti, do prostor byl doplněn mobiliář a byly provedeny parkové a sadové úpravy.

„V příštím roce počítáme s opravami vozovky komunikace na ulici 28. října v úseku od křížení s ulicí Sportovní až po mateřskou školu, rekonstrukcí chodníků i parkovými a sadovými úpravami. Samozřejmostí bude nové veřejné osvětlení a mobiliář,“ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Od svého vzniku tato část sídliště neprošla zásadnější regenerací a zůstala i stranou revitalizačních opatření na zlepšení veřejných prostranství na sídlištích v Uherském Hradišti realizovaných městem v uplynulých letech v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.  

„Jak sídliště ve městě stárnou, cítíme k nim samozřejmě čím dál větší dluh, nicméně dle možností dotací a rozpočtu města se snažíme podmínky obyvatel na sídlištích zlepšovat. Do první etapy jsme šli z vlastních zdrojů, protože dotace nevyšly. Ve druhé už chceme být s žádostí o podporu úspěšní, protože akce bude stát asi 15 milionů korun,“ vyjádřil se starosta Blaha s tím, že zdroje na realizaci jsou zařazeny v rozpočtovém výhledu a že dotace prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení může být poskytnuta až do výše 6 milionů korun.

Druhou etapu regenerace sídliště 28. října chystá město na příští rok, čemuž dalo v pondělí 18. června zelenou i zastupitelstvo. Bližší termíny budou známé až podle výsledků veřejné zakázky.   

-JP-  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz