Regenerace sídliště 28. října - druhá etapa

sídliště 28 října.jpg Město Uherské Hradiště začne v měsíci květnu s druhou etapou regenerace sídliště 28. října. Stavební práce za 16 milionů spočívající v revitalizaci prostranství mezi panelovými domy potrvají až do konce letošního října.

"Po první etapě regenerace sídliště v roce 2017 se stav části místních veřejných prostranství výrazně zlepšil, nicméně zbývající místa – některé odpočinkové plochy, zeleň a část veřejného osvětlení je stále silně neuspokojivý,“ objasnil důvody místostarosta města Jaroslav Zatloukal.

V této etapě počítá město s opravami vozovky komunikace  a parkovacích stání na ulici 28. října v úseku od křížení s ulicí Sportovní až po mateřskou školu, tedy úsek podél vnějšího areálu aquaparku, dále také s rekonstrukcí chodníků i parkovými a sadovými úpravami mezi bytovými domy. Nové bude veřejné osvětlení a mobiliář.  

U parkovacích stání dojde k usměrnění parkujících automobilů na vyznačených plochách tak, aby nedocházelo k parkování na chodnících, případně zelených plochách. Chodníkové trasy pro pěší budou respektovat stávající stav a budou doplněny o parkové chodníky. V rámci parkových úprav v části ul. 28. října dojde zejména k revitalizaci zeleně, vymezení ploch pro odpočinek, osazení prvků mobiliáře a přemístění dětského hřiště.

První etapa obnovy veřejných prostranství na ulici 28. října skončila na podzim roku 2017. Přinesla nové chodníky i vozovku, parkovací místa i úpravy okolí, do prostor byl doplněn mobiliář a byly provedeny parkové a sadové úpravy.