Regenerace sídliště 28. října – II. etapa

4.3.2014 003.jpg Již dříve jsme avizovali, že začnou práce II. etapy regenerace sídliště 28. října, které jsou nyní aktuální. Věnujte, prosíme, pozornost následujícímu sdělení.

V květnu 2019 město Uherské Hradiště zahájilo realizaci druhé etapy projektu Regenerace sídliště 28. října. V rámci projektu bude rekonstruována již nevyhovující silniční komunikace v úseku od křižovatky u Mateřské školy Na Rybníku až po křížení ulice 28. října s ulicí Sportovní. Zároveň proběhne úprava veřejných prostranství mezi panelovými domy, včetně vybudování nových chodníků, parkovišť, parkových a sadových úprav a nového veřejného osvětlení.

Stavbu realizuje společnost STRABAG, a.s., předpokládaná doba trvání revitalizace sídliště je 6 měsíců, tzn. do konce října 2019.

Stavební práce si vyžádají určitá omezení, ale přístup k okolním nemovitostem pro jejich vlastníky a provozovatele bude zajištěn. Omezení se dotkne rekonstruovaného úseku silniční komunikace. Provoz bude upraven dočasným dopravním značením a stavební práce budou prováděny za uzavírky provozu.

Žádáme tímto veřejnost o respektování dopravního značení, pokynů pracovníků stavby, o opatrnost při pohybu na staveništi a o strpení nezbytných omezení, která v souvislosti s touto akcí vzniknou. Informace budeme dále zpřesňovat s ohledem na aktuální časový harmonogram zhotovitele.

Děkujeme  za pochopení a trpělivost.  

Kontakty na odpovědnou osobu