Regenerace sídliště 28. října vydobyla Uherskému Hradišti uznání v soutěži Stavba roku Zlínského kraje 2019

DSC00302-3000.jpg Město Uherské Hradiště získalo čestné uznání v soutěži Stavba roku 2019 Zlínského kraje za loňskou regeneraci sídliště 28. října. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se konalo 15. září na zámku v Holešově.

"Velmi si tohoto ocenění vážíme. Regenerace sídlišť jsou jednou z našich dlouhodobých priorit a mě těší, že porota ocenila, jak se nám podařilo vylepšit právě sídliště na ulici 28. října,“ řekl starosta města Stanislav Blaha.

První etapa regenerace sídliště proběhla už v roce 2017. Obyvatelům přinesla nové chodníky i vozovku, parkovací místa i úpravy okolí, do prostor byl doplněn mobiliář a byly provedeny parkové a sadové úpravy.

Na ni v roce 2019 navazovala druhá etapa, kdy město opravilo vozovku a parkovací stání na ulici 28. října v úseku od křížení s ulicí Sportovní až po mateřskou školu, došlo k rekonstrukci chodníků i k parkovým a sadovým úpravám mezi bytovými domy, bylo osazeno nové veřejné osvětlení, mobiliář a došlo k přemístění dětského hřiště, na které byly umístěny nové herní prvky. Druhá etapa regenerace byla ukončena v listopadu 2019, stála 16,4 milionu korun, z toho byla 6 milionů dotace Státního fondu rozvoje bydlení, programu Regenerace sídlišť.

DSC00307.JPG

„Do obnovy sídlišť jsme v posledních letech investovali desítky milionů korun a investovat budeme i nadále. Aktuálně, také v této lokalitě, revitalizujeme sídliště Na Rybníku. Tam proběhla první fáze již v roce 2014 a ta druhá se právě rozbíhá. Hotová by měla být do května 2021,“ popsal stavební aktivity podél ulice 28. října starosta Blaha.

Jedním z cílů soutěže je také zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci Zlínského kraje a seznámit odbornou i laickou veřejnost s jejich pracemi. Zadání pro letošní ročník studentské soutěže vybral a sestavil Ing. arch. Aleš Holý, vedoucí Útvaru městského architekta Města Uherské Hradiště. Úkolem studentů bylo zpracovat návrh novostavby bytového domu, respektive skupiny tří bytových domů, které by ve formě opakovaného projektu doplnily stávající obytnou strukturu na pozemcích města Uherské Hradiště ve Svatováclavské ulici. O ocenění „Studentská práce roku 2019“ bojovalo celkem 18 studentů, první místo získal Ondřej Adamec ze SPŠS Valašské Meziříčí. Všechny studentské práce je možno shlédnout na webových stránkách soutěže: stavbaroku.zlin.cz.

-mg-7546-foto-jiri-balat.jpg

Stavba roku Zlínského kraje je soutěží, ve které rozděluje jednotlivá ocenění odborná porota. Její předsedkyně, Dagmar Nová, letošní ročník shrnula slovy: „Přes všechny překážky, kterým letošní ročník musel čelit, je výsledek soutěže jak do počtu přihlášených staveb, tak do jejich kvality, vynikající. Posuzování staveb je nesmírně zajímavé, vyhodnocovali jsme jak stavby velkého rozsahu, tak i drobnější díla. Stavby byly rozmanité jak typologií, tak použitím stavebních technologií a materiálů."

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz