Regenerace veřejné zeleně na Mariánském náměstí

marianske2.JPG Město Uherské Hradiště připravilo projekt, při kterém bude obnovena městská zeleň na Mariánském náměstí. Staré keře nahradí nové, dosazeno bude několik stromů, aby vznikla stinná místa, určená k odpočinku. Nová úprava zeleně si klade za cíl, aby splňovala estetická i praktická kritéria a aby náměstí zelení opět ožilo.

Keřová výsadba na Mariánském náměstí pochází z 80. let minulého století a je pochopitelné, že už neodpovídá nárokům na estetické ztvárnění centra města v dnešní době.

V rámci projektu bude provedeno odstranění stávajícího keřového patra a jeho náhrada novými výsadbami, včetně doplnění stromů. Dojde k výměně dvou neprospívajících stromů za jiný druh a dosazení dalších 4 nových stromů. „Zdravotní stav odstraněných 2 lip byl zhoršený, na stanovišti neprospívaly a projektanti proto navrhli jejich výměnu za jerlíny, dosazení stromů uděláme tak, aby byl prostor náměstí, kde jsou lavičky k odpočinku, přistíněn,“ popsal člen rady města František Elfmark.  V rámci projektu bude provedena i výměna substrátu pod nově vysazovanými stromy tak, aby byly zajištěny lepší podmínky pro jejich růst.

Navržená výsadba nahrazuje již přestárlé keřové patro, je formálnějšího charakteru a měla by tak odpovídat historickému kontextu. Základ nových výsadeb (mimo výše uvedené výsadby 6 ks jerlínů) budou tvořit bíle kvetoucí růže (1146 ks), okraje záhonů budou lemovány stříhanými tisy (796 ks) a levandulemi (376 ks).  Součástí projektu je také dvouletá následná péče o výsadby po ukončení realizačních prací.

Projekt obnovy zeleně na Mariánském náměstí bude stát 338,6 tisíce korun. Akci město Uherské Hradiště uhradí z vlastních prostředků a měla by být dokončena v červnu letošního roku. Vybranou firmou pro realizaci je FLORSTYL s.r.o., Kunovice.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz