Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

IMG_7707.JPG Obnově veřejných prostranství panelových sídlišť věnuje město Uherské Hradiště zvýšenou pozornost i značné finanční prostředky od konce 90. let minulého století. Fyzickou obnovou postupně prošla většina panelových sídlišť, další projekty město připravuje. Aktuálně je před dokončením příprava druhé etapy regenerace sídliště Na Rybníku

První etapa, která ovšem neřešila celou plochu tohoto sídliště, proběhla před čtyřmi lety. V té době byl  revitalizován především vnitroblok mezi panelovými domy a prostranství před nákupním střediskem. V rámci první etapy byla modernizována dětská i sportovní hřiště, odpočinkové zóny, chodníky, proběhla obnova zeleně a instalace mobiliáře. Stranou ovšem bylo tehdy ponecháno území v okolí mateřské školky a podél ulic 1. máje a 28. října. Komunikace a chodníky v této dosud nerevitalizované části sídliště nevyhovují standardům pro bezpečný pohyb chodců, cyklistů i automobilů, např. pojezdová plocha u mateřské školky je stále tvořena rozdrolenými panely.

Cílem stavebních úprav plánovaných ve druhé etapě regenerace sídliště je především zlepšit dopravní bezpečnost u mateřské školky obnovou a modernizací technického stavu vozovek, chodníků a zlepšit vybavenost veřejných prostranství v této části sídliště.

Projektem budou dotčeny místní komunikace, parkovací plochy a chodníky podél ulic 1. máje, 28. října, obslužná komunikace u mateřské školky a část obslužné komunikace před domem č.p. 976 – 978. Součástí úprav jsou sadové úpravy, úprava hřišť a instalace mobiliáře a veřejného osvětlení.

Pro financování celé akce se bude město ucházet o šestimilionovou dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Státního fondu rozvoje bydlení. Celkový rozpočet projektu dosahuje 15,5 mil. Kč. V případě získání dotace bude sídliště regenerováno v období let 2020 – 2021.

Image

                       

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz