Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

IMG_7707.JPG Město získalo šestimilionovou dotaci Státního fondu podpory investic (SFPI) na realizaci druhé etapy projektu zaměřeného na regeneraci veřejných prostranství sídliště Na Rybníku.

První etapa proběhla před čtyřmi lety. V té době byl  revitalizován především vnitroblok mezi panelovými domy a prostranství před nákupním střediskem. V rámci první etapy byla modernizována dětská i sportovní hřiště, odpočinkové zóny, chodníky, proběhla obnova zeleně a instalace mobiliáře. Stranou ovšem bylo tehdy ponecháno území v okolí mateřské školky a podél ulic 1. máje a 28. října. Komunikace a chodníky v této dosud nerevitalizované části sídliště nevyhovují standardům pro bezpečný pohyb chodců, cyklistů i automobilů, např. pojezdová plocha u mateřské školky je stále tvořena rozdrolenými panely.

Stavební úpravy sídliště se v rámci druhé etapy zaměřují především na zvýšení dopravní bezpečnosti u mateřské školky. Obnovou a modernizací projde technický stav vozovek, chodníků podél ulic 1. máje a 28. října, opravena bude obslužná komunikace okolo mateřské školky a část komunikace před domem č.p. 976 - 978. Součástí úprav jsou sadové úpravy, úprava hřišť a instalace mobiliáře a veřejného osvětlení.

Celkový rozpočet projektu dosahuje 15,5 mil. Kč, z toho dotace SFPI čini 6,0 mil. Kč. Stavební práce jsou naplánovány na leta 2020 – 2021.

Image

                       

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz