Registrace vozidel po vstupu ČR do EU

Informace oddělení registru silničních vozidel - registrace vozidel a výdej registračních značek po vstupu ČR do EU.

Dne 1. 6. 2004 vstoupila pod č. 291/2004 Sb. v platnost novela vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb. o registraci vozidel. Vyhláška stanovuje provedení registračních značek po vstupu ČR do EU. Standardní registrační značka (pro silniční motorová i nemotorová vozidla s výjimkou mopedů se šlapadly) je v levé části doplněn znakem Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky, kterou tvoří dvanáct žlutých pěticípých hvězd umístěných v kruhu a bílá písmena „CZ“ na modrém pruhu.

 

Tabulky s registrační značkou vydané před účinností novely zůstávají v platnosti. Nové tabulky s registrační značkou se budou vydávat do vyčerpání zásob stávajících, nejpozději do 31. prosince 2007.

 

Registrační místo v Uherském Hradišti začne vydávat nové registrační značky cca v II. pololetí roku 2005.

 

Podle článku 37 Vídeňské úmluvy z roku 1968 o podmínkách připuštění vozidel v mezinárodním provozu je provozovatel povinen označit vozidlo rozeznávací značkou státu. Ta je, dle platné legislativy ČR, elipsovitého tvaru o rozměrech minimálně 175 mm šířka a 115 mm výšky s vepsanými písmeny CZ, výška znaků nejméně 80 mm a šířka čar nejméně 10 mm, podklad bílé barvy, znaky černé barvy. Jakékoliv jiné označení státu (modré s CZ a žlutými hvězdami) by nemuselo být v zahraničí uznáno. Vozidlo s přidělenou RZ nového provedení nemusí být již označeno rozlišovací značkou České republiky.

 

Na závěr je potřeba upozornit, že legislativa nedovoluje dodatečně označit registrační značku „starého“ provedení (krajského i okresního) jakoukoliv samolepkou. Takto označená RZ se považuje za poškozenou a provozovatel vozidla se vystavuje riziku postihu kontrolních orgánů PČR.