REGULAČNÍ PLÁN RP1 – NEMOCNICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (účinný ode dne 14.10.2021)

rp1_OBRAZEK.jpg Město Uherské Hradiště dne 06.09.2021 vydalo opatřením obecné povahy Regulační plán RP1 - Nemocnice, Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 14.10.2021. Zadání regulačního plánu je součástí vydaného Územního plánu Uherské Hradiště.

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy (OOP)
Příloha č.1 OOP - Textová část
Příloha č.2 OOP - Grafická část

Příloha č.3 OOP - Textová část - odůvodnění

 Příloha č.4 OOP - Grafická část - odůvodnění

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz