Rejstřík honebních společenstev

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. et Ing. Stanislav Křenek

T: 572 525 851
M: 728 818 795
E: Stanislav.Krenek@mesto-uh_cz