Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese

Město Uherské Hradiště za pomocí prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury zrekonstruovalo významnou část oblíbené cyklostezky v Kunovském lese.

Státní fond dopravní infrastruktury

 Cílem akce bylo odstranit havarijní stav cyklostezky. Stavební stav cyklostezky byl díky dlouhodobé absenci vlastníka a správce (nebylo převedeno na žádného nástupce LET n.p.) velmi špatný. Řada podélných a příčných trhlin tvořila pro cyklisty vysoké riziko pádu s újmou na zdraví či majetku. Realizace projektu tak přispěla jak ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy, tak i ke zvýšení prestiže cyklostezky v klidném a příjemném prostředí Kunovského lesa.

 

Stezka byla vybudována v roce 1980 národním podnikem LET Kunovice a sloužila převážně jako dopravní tepna pro zaměstnance z Uherského Hradiště. V současné době narůstá její rekreační a turistický význam v této klidové zóně (je součástí cyklotrasy č. 47 Olomouc - Hodonín, Uherskohradišťské Moravské vinařské stezky, její význam je i jako příjezd k jezerům v Ostrožské Nové Vsi).

 

Délka rekonstruovaného úseku cyklostezky činila 748 metrů, při průměrné šířce 3 metry. Celkové stavební náklady dosáhly výše 5,4 mil. Kč. Stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury ve výši 3,6 mil. Kč.

FOTO PŘED

Před 1 

Před 2


FOTO PO

Po 1

Po 2