Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese II.

Město Uherské Hradiště dokončuje za podpory fondů EU druhou etapu rekonstrukce cyklostezky procházející Kunovským lesem.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy a modernizace 2. části cyklostezky v Kunovském lese o délce cca 1.250 m a šířce 3 m. Tento úsek navazuje na již rekonstruovaný první úsek, který byl za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury realizován v roce 2010.

 

Stezka, která spojuje sídliště Štěpnice v Uherském Hradišti s průmyslovou zónou v ulici Na Záhonech v Kunovicích, má dlouhou tradici. Byla vybudována již v roce 1980 národním podnikem LET Kunovice. Původně sloužila převážně jako dopravní tepna pro zaměstnance z Uherského Hradiště, kteří dojížděli do areálu za prací. V současné době má však především rekreační a turistický význam. Je součástí systému cyklotras Moravské vinařské stezky a navazuje na dálkovou cyklotrasu č. 47. Vzhledem k tomu, že prochází klidovou zónou Kunovského lesa, je oblíbeným cílem obyvatel i návštěvníků Uherského Hradiště. V letních měsících je také hojně využívána pro příjezd ke štěrkovým jezerům v Ostrožské Nové Vsi.

 

Z důvodu místy až havarijního stavu si celý úsek zasloužil modernizaci, která jistě zvýší jeho oblíbenost a využitelnost.

 

Projekt byl podpořen Evropskou unií prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.

ROP


Základní údaje
  • Název projektu: Cyklostezka Kunovský les Uherské Hradiště
  • Registrační číslo: CZ.1.12/1.3.00/31.01500
  • Investor: Město Uherské Hradiště
  • Zhotovitel: Skanska a.s., Praha
  • Celkové náklady: 7.390 tis. Kč
  • Dotace ROP: 6.282 tis. Kč
  • Realizace: 2.5.2013 – 15.9.2014
Příloha

Foto před realizací

Foto před realizací


Foto po realizaci

Foto po realizaci