Rekonstrukce kanalizace a komunikace v ulici Na Mrmově je u konce

IMG_4579.JPG Po loňských opravách rozvětvené ulice Květinová v městské části Uherské Hradiště – Vésky se nové komunikace a kanalizace dočkali také obyvatelé sousední ulice Na Mrmově. Akce s celkovým stavebním nákladem 3,27 milionu korun (z toho kanalizace 1,1 mil.) byla realizována v období března až června 2017.

Jednalo se o kompletní rekonstrukci stávající místní komunikace. Povrch vozovky široké 4,5 metru je z asfaltobetonu a je lemovaná betonovými obrubníky. Dále bylo v ulici vybudováno 6 parkovacích míst, z nichž jedno stání je určeno pro zdravotně postižené. Povrch parkovacích míst je z betonové dlažby 20x20 cm. Do zpevněných ploch je zahrnuto i rozšíření komunikace z betonové  dlažby plnící funkci  výhybny. Celková délka komunikace je 90 m. U kanalizace byla vzhledem k prostorovým možnostem zvolena oprava formou vyvložkováním  stávajících betonových trub o délce 67 m. Stávající kontrolní šachty (4 ks) byly kompletně vyměněny za nové.

Už vloni v létě se ve Véskách obyvatelé dočkali rekonstrukce místních komunikací a chodníků. Opravena byla totiž rozvětvená ulice Květinová, kde byla vyměněna celá konstrukce vozovky a chodníků včetně obrub, práce zahrnovaly též sanace spodní vrstvy a zajištění odvodnění zpevněných ploch. Jednalo se o investici 6,2 milionu korun.

„Letošní rekonstrukcí komunikace a kanalizace v městské části Vésky jsme navázali na loňskou obnovu této dlouhodobě nevyhovující lokality. Cesty v ulicích Na Mrmově a dříve také v ulici Květinová byly totiž v naprosto katastrofálním stavu a obyvatelé, ve spolupráci místní komisí, volali po zlepšení naprosto oprávněně,“ vyjádřil se místostarosta Zdeněk Procházka.

V městské části Vésky město v poslední době nejen opravilo ulici Květinovou a ulici Na Mrmově, ale převedlo odpadní vody do gravitační kanalizace v Sadech, byly instalovány nové přístřešky autobusových zastávek či opraveno odpočívadlo u cyklostezky. V běhu jsou podle slov starosty Stanislava Blahy opravy místních pomníků padlým, připravuje se ale také údržba a opravy dětských hřišť či další autobusové zastávky, opravy chodníků a městského mobiliáře.

„Právě proto dáváme možnost místním komisím, aby spolurozhodovaly o tom, co lidé v té které oblasti nejvíce potřebují. Máme tak vynikající zpětnou vazbu a jistotu, že peníze nejdou na zbytečné projekty,“ řekl starosta Stanislav Blaha.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz