Rekonstrukce kašny na Masarykově náměstí

20170828_152116.jpg Mimořádné nároky si vyžádala komplexní rekonstrukce barokní kašny na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti, která je jednou z nejznámějších památek města. Bylo totiž nutné skloubit restaurátorské práce s rekonstrukcí technologického zařízení kašny. Také proto trvaly opravy důležité a neopominutelné součástí historické podoby Masarykova náměstí celkem pět měsíců. Obnova vodního prvku si vyžádala celkové náklady přesahující milion korun.

Kašna na Masarykově náměstí je kopií. Originál barokní kašny z roku 1785 od olomouckého kameníka Václava Rendera byl přemístěn na nádvoří Galerie Slováckého muzea. Kamenná mísa repliky z roku 1976 byla vyrobena z pískovce a středový sloup s plastikou delfínů z betonu.

Celková oprava kašny už byla nutná. „Celá kamenná mísa byla povrchově značně zvětralá a degradovaná, vykazovala mechanické defekty. Navíc cementové plomby, kterými byla v minulosti vyspravena, už byly také značně nekvalitní.  V době před opravou jsme se už dokonce setkali s průsaky vody,“ vylíčil starosta města Stanislav Blaha.

Oprav se zhostil akademický sochař Tomáš Martinák. Kamenicky byla provedena celoplošná oprava: sanace biologického poškození a čištění povrchu, odstranění krust na těle bazénu, přespárování mezi jednotlivými bloky, barevná retuš a hydrofobizace. “Původní kopie plastiky delfínů, vyrobená z betonu, byla povrchově velmi degradovaná - dožilá. Investorem bylo přistoupeno k výrobě kopie z přírodního kamene - božanovského pískovce,” přiblížil zásah restaurátor.

20170828_152203.jpg

 Na restaurátorské práce navázaly práce technologické, vzájemně byly koordinovány.

„Technologii bylo nutné udělat úplně znovu, nechali jsme vyměnit kompletně všechny rozvody, udělat novou hydroizolaci bazénu kašny a nové osvětlení,“ popsal Stanislav Blaha.  Rekonstrukci technologie, osvětlení a hydroizolaci bazénu provedla firma Lentus agilis spol. s r.o. z Kobylí.

20170828_152234.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz