Rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova

skola_safarikova.jpg Město Uherské Hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu speciální mateřské a základní školy na Šafaříkově ulici.

Logo Zlínský kraj

Základní škola a mateřská škola speciální Uherské Hradiště je jedinou institucí svého druhu, která zabezpečuje komplexní vzdělávací a výchovnou péči o žáky s různými druhy handicapu od 3 do 26 let věku v uherskohradišťském regionu. Činnosti a zaměření této školy jsou velmi specifické, vyžadují individuální přístup učitelů a vhodné prostorové podmínky pro výuku. Hlavní budova školy se nachází v objektu sídlící na ul. Šafaříkova 961, který byl ve špatném technickém stavu a nebyl vhodně přizpůsoben potřebám handicapovaných žáků . Od svého postavení v 60. letech minulého století neprošla budova rekonstrukcí a její provoz byl doposud energeticky velmi náročný. Budova navíc nebyla plně bezbariérová, jednotlivé učebny neprůchozí, hygienické zázemí nedostatečné.

Rekonstrukce si vyžádala dispoziční změny učeben, kabinetů, šaten, WC a sprch a v neposlední řadě výměnu oken, zateplení fasády a opravu střechy.

Náklady rekonstrukce dosáhly výše 21,2 mil. Kč vč. DPH, téměř polovinu nákladů pokryla dotace ze Zlínského kraje (který je zároveň zřizovatelem školy), a sice ve výši 10,0 mil. Kč. Akce trvala skoro rok, stavební práce začaly v červenci 2017 a skončeny byly v květnu 2018.

Mimo rámec projektu rovněž došlo k rekonstrukci dvorního objektu v rámci areálu, tzv. Domečku. Jeho rekonstrukce si vyžádala 4,8 mil. Kč vč. DPH a trvala od října 2017 do května 2018.

Předmětem této zakázky byly stavební úpravy spočívající v zateplení střechy a fasády, výměně otvorových výplní a dále v dispozičních úpravách objektu, v instalaci nového výtahu, přístavbě chodby, v rekonstrukci systému vytápění a vzduchotechnických zařízení. V rámci venkovních úprav došlo k rekonstrukci chodníků a k sadovým úpravám.

Zhotovitelem všech výše uvedených prací byla společnost STAMOS Uherské Hradiště.

   

skola_safarikova.jpg