Rekonstrukce plynového potrubí - upozornění

3764.jpg V termínu od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020 budou v ulici J. Lucemburského a v části ulice Otakarova probíhat stavební práce spojené s rekonstrukcí plynového potrubí. Tyto práce se neobejdou bez dopravního omezení v této části centra města.

Průjezd ul. J. Lucemburského a v části ul. Otakarova bude umožněn pouze jednosměrně jedním jízdním pruhem, a to ve směru od Moravního náměstí směrem do centra, tedy ke křižovatce s ul. Dlouhá a Jana Blahoslava a následně ul. Jindřicha Průchy. Díky trasování plynovodu v komunikaci a nutnému dočasnému zúžení vozovky v ul. Otakarova nebude možné do této ulice odbočit z ul. Dlouhá. Vozidla přijíždějící touto ulicí budou moci projet pouze rovně do ul. Jana Blahoslava.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu uvedenou částí centra města dbali zvýšené opatrnosti a pokud to bude možné, aby využili objízdnou komunikaci kolem centra města v ul. Na Stavidle, Staré Tenici a Svatojiřském nábřeží. 

Situace přechodného dopravního značení v PFD: situace PDZ JANA LUCEMBURSKÉHO.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz